Fordonsstatistik oktober 2007

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 292 577 802 972 958 080
Lastbil 509 489 161 207 76 526
Buss 14 007 4 661 3 066
Släpvagn 898 153 187 550 21 659
Motorcykel 266 632 164 098 5 974
Moped klass I* 104 274 61 899 1 444
Traktor 324 981 95 171 3 794
Motorredskap 6 894 481 208
Terrängvagn 6 639 1 240 173
Terrängskoter 177 201 130 046 1 599
Terrängsläp 86 11 1
Summa 6 600 933 1 609 336 1 072 524
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!