Fordonsstatistik november 2007

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 265 343 845 709 957 550
Lastbil 505 120 168 913 76 662
Buss 14 018 4 631 3 100
Släpvagn 898 304 189 693 21 920
Motorcykel 259 602 172 269 6 035
Moped klass I* 89 940 77 115 1 455
Traktor 324 392 96 032 3 855
Motorredskap 6 962 493 196
Terrängvagn 6 653 1 256 188
Terrängskoter 179 172 130 101 1 607
Terrängsläp 86 11 0
Summa 6 549 592 1 686 223 1 072 568
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!