Fordonsstatistik mars 2007

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 220 723 825 468 915 957
Lastbil 487 308 166 854 71 773
Buss 14 208 4 988 2 640
Släpvagn 866 992 186 945 20 173
Motorcykel 253 217 158 697 5 562
Moped klass I* 84 989 53 310 1 013
Traktor 326 515 91 973 3 681
Motorredskap 6 553 456 196
Terrängvagn 6 455 1 205 144
Terrängskoter 191 479 111 560 1 507
Terrängsläp 87 10 2
Summa 6 458 526 1 601 466 1 022 648
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!