Fordonsstatistik juni 2007

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 312 472 726 868 980 813
Lastbil 515 005 143 663 78 340
Buss 12 678 6 379 2 745
Släpvagn 886 361 184 354 21 205
Motorcykel 286 867 137 246 5 821
Moped klass I* 117 530 36 705 1 139
Traktor 327 096 92 345 3 752
Motorredskap 6 729 461 204
Terrängvagn 6 537 1 205 150
Terrängskoter 179 207 125 859 1 497
Terrängsläp 86 11 2
Summa 6 650 568 1 455 096 1 095 668
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!