Fordonsstatistik december 2007

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 263 530 867 302 905 774
Lastbil 504 782 173 098 74 408
Buss 13 338 5 348 3 025
Släpvagn 898 277 191 252 21 753
Motorcykel 259 114 176 495 6 028
Moped klass I* 85 088 82 479 1 473
Traktor 324 224 96 686 3 798
Motorredskap 7 003 506 199
Terrängvagn 6 681 1 282 188
Terrängskoter 184 023 127 985 1 579
Terrängsläp 86 11 0
Summa 6 546 146 1 722 444 1 018 225
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!