Fordonsstatistik augusti 2007

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 328 036 736 846 979 845
Lastbil 519 163 144 295 78 751
Buss 14 152 4 971 2 735
Släpvagn 894 833 184 034 21 842
Motorcykel 288 054 140 449 6 098
Moped klass I* 122 323 39 531 1 307
Traktor 326 171 93 670 3 846
Motorredskap 6 788 472 216
Terrängvagn 6 572 1 226 155
Terrängskoter 177 784 128 183 1 596
Terrängsläp 86 11 1
Summa 6 683 962 1 473 688 1 096 392
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!