Fordonsstatistik april 2007

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 261 395 793 199 928 015
Lastbil 499 038 157 564 72 847
Buss 14 202 4 982 2 636
Släpvagn 873 034 186 438 20 720
Motorcykel 269 686 146 901 5 620
Moped klass I* 100 808 42 837 1 057
Traktor 326 762 92 085 3 701
Motorredskap 6 626 459 193
Terrängvagn 6 491 1 207 137
Terrängskoter 184 042 119 782 1 526
Terrängsläp 86 11 2
Summa 6 542 170 1 545 465 1 036 454
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!