Fordonsstatistik september 2006

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 278 785 769 056 873 942
Lastbil 494 322 147 847 65 534
Buss 14 470 4 911 2 525
Släpvagn 863 661 175 560 18 526
Motorcykel 268 509 136 489 5 309
Moped klass I* 100 497 29 663 800
Traktor 327 269 89 501 3 572
Motorredskap 6 246 430 168
Terrängvagn 6 282 1 091 144
Terrängskoter 171 860 121 120 1 611
Terrängsläp 88 10 2
Summa 6 531 989 1 475 678 972 133
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!