Fordonsstatistik oktober 2006

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 245 174 799 859 903 644
Lastbil 485 670 158 209 68 122
Buss 14 255 5 095 2 604
Släpvagn 864 020 178 404 19 429
Motorcykel 254 021 152 072 5 604
Moped klass I* 89 553 42 706 923
Traktor 326 885 90 044 3 733
Motorredskap 6 291 436 180
Terrängvagn 6 328 1 112 145
Terrängskoter 172 004 121 748 1 705
Terrängsläp 88 10 2
Summa 6 464 289 1 549 695 1 006 091
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!