Fordonsstatistik november 2006

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 216 927 825 838 901 223
Lastbil 480 696 164 542 68 406
Buss 14 233 5 073 2 568
Släpvagn 863 652 181 020 18 777
Motorcykel 247 143 159 444 5 381
Moped klass I* 78 890 54 254 926
Traktor 326 577 90 565 3 691
Motorredskap 6 336 451 177
Terrängvagn 6 341 1 143 144
Terrängskoter 174 189 121 416 1 564
Terrängsläp 87 10 2
Summa 6 415 071 1 603 756 1 002 859
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!