Fordonsstatistik juni 2006

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 259 036 784 372 850 194
Lastbil 490 936 146 021 63 554
Buss 12 940 6 244 2 428
Släpvagn 855 131 173 556 18 410
Motorcykel 268 648 129 698 ej tillgänglig
Moped klass I* 94 136 24 280 ej tillgänglig
Traktor 327 255 89 010 3 491
Motorredskap 6 094 428 190
Terrängvagn 6 214 1 072 164
Terrängskoter 172 238 119 444 1 747
Terrängsläp 89 10 1
Summa 6 492 864 1 474 135 946 089
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!