Fordonsstatistik juli 2006

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 271 450 773 567 847 507
Lastbil 492 682 145 230 63 114
Buss 12 490 6 668 2 375
Släpvagn 859 131 173 218 17 905
Motorcykel 272 905 128 294 5 230
Moped klass I* 99 215 23 909 665
Traktor 327 458 89 025 3 379
Motorredskap 6 145 425 162
Terrängvagn 6 204 1 091 162
Terrängskoter 172 138 120 026 1 583
Terrängsläp 89 10 1
Summa 6 519 907 1 461 463 942 083
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!