Fordonsstatistik december 2006

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 207 461 827 887 880 117
Lastbil 480 336 166 810 68 857
Buss 13 657 5 673 2 570
Släpvagn 863 269 183 093 19 137
Motorcykel 245 145 162 115 5 470
Moped klass I* 75 534 58 242 946
Traktor 326 714 90 955 3 662
Motorredskap 6 388 445 188
Terrängvagn 6 348 1 163 140
Terrängskoter 177 269 120 822 1 559
Terrängsläp 87 10 2
Summa 6 402 208 1 617 215 982 648
 
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!