Fordonsstatistik augusti 2006

Registerförda fordon i Sverige efter fordonstyp
FordonstypFordon i trafikAvställda  Avregistrerade
Personbil 4 276 966 768 207 860 021
Lastbil 494 699 145 142 64 226
Buss 14 415 4 955 2 418
Släpvagn 861 409 174 268 18 180
Motorcykel 272 908 130 362 5 820
Moped klass I* 101 796 25 321 735
Traktor 327 435 89 202 3 484
Motorredskap 6 178 429 162
Terrängvagn 6 223 1 092 169
Terrängskoter 171 968 120 558 1 589
Terrängsläp 88 10 2
Summa 6 534 085 1 459 546 956 206
 *) Vanligen benämnd EU-moped

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!