Säkerhet

Transportstyrelsen arbetar för att det ska vara säkert att färdas på våra vägar. Som ett led i det godkänner vi trafiksäkerhetsgranskare av vägar och utför tillsyn av tunnlar längre än 500 meter.

Tunnelsäkerhet

Trafikanter ska färdas säkert i tunnlar. Transportstyrelsen har i uppdrag att godkänna och utöva tillsyn av tunnlar längre än 500 meter.

Information om Tunnelsäkerhet

Vägsäkerhet

Du som är väghållare behöver se till att vägarna är säkra. När vägar byggs behöver därför en trafiksäkerhetsanalys genomföras och granskas. Transportstyrelsen har i uppdrag att godkänna trafiksäkerhetsgranskare.

Information om vägsäkerhet