Redovisningscentraler för taxitrafik

Den som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet ska börja föra över uppgifter från varje fordons taxameterutrustning, trådlöst och digitalt, till en så kallad redovisningscentral. Skyldigheten gäller från den besiktning av taxametern som sker närmast efter den 1 maj 2017.

Från redovisningscentralen förs uppgifterna sedan över till Skatteverket, när myndigheten begär det. Avsikten med redovisningscentralerna är att bidra till konkurrens på lika villkor och ge en bättre fungerande taxinäring. Skatteverket kommer att använda uppgifterna för att bättre kunna utföra skattekontroller.

Det är Transportstyrelsen som ansvarar för registret över redovisningscentralerna och det är till oss redovisningscentralerna ska meddela om de saknar information från en taxameter. Det är även Transportstyrelsen som utfärdar tillstånd till redovisningscentraler och utövar tillsyn över dem.

Nytt för dig som bedriver taxiverksamhet

Du som bedriver taxiverksamhet ska föra över taxameteruppgifterna till redovisningscentralen minst en gång i veckan. Du kan själv begära ut dina uppgifter från redovisningscentralen. Kravet på att föra över taxameteruppgifter när ett fordon anmäls för taxitrafik gäller från den 1 maj 2017. Skyldigheten börjar gälla vid den besiktning som sker närmast efter ikraftträdandet. Det kan vara besiktning vid nyinstallation, årlig besiktning eller besiktning av annan anledning.

En redovisningscentral är en central som kan ta emot taxameterinformation med en
certifierad teknisk utrustning. Det är alltså inte en vanlig tömningscentral,
taxicentral, beställningscentral, färdtjänstcentral eller liknande.

Uppgifterna från taxametern ska föras över trådlöst och digitalt till redovisningscentralen. Du behöver därför kontrollera att din taxameter klarar en sådan överföring. Om du är ansluten till en beställningscentral kan du vända dig dit. Annars rekommenderar vi att du kontaktar din taxameterleverantör eller den verkstad, som du brukar anlita för besiktning av taxametern. Om taxametern inte klarar en trådlös och digital överföring, behöver du köpa en ny.

Du kommer också att behöva anmäla vilken redovisningscentral du använder. Du behöver skriva avtal med en redovisningscentral, som kan ta emot uppgifter från just din taxameter. Kontakta din beställningscentral eller taxametertillverkar om du är osäker. Under februari skickade vi ut ett brev till alla som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet. Här kan du genomföra din anmälan av redovisningscentral.

Godkända redovisningscentraler

Dessa redovisningscentraler är godkända och har fått tillstånd av Transportstyrelsen. Här kan du se vilka taxametrar som de olika redovisningscentralerna kan ta emot uppgifter ifrån. Du kan även läsa mer om de olika redovisningscentralerna genom att klicka på länkarna.

RedovisningscentralKan ansluta taxameterLänk till webbsida
Cabonline Reporting Centre (Digitax) Digitax F1+
Frogne SYS2 och TM3
MegTax 300, 310 och 350
cabonlinereportingcentre.se
Structab AB Frogne SYS2 och TM3
MegTax 300, 310 och 350
www.structab.se
Taxi Stockholm 15 00 00 AB Frogne SYS2 och TM3
MegTax 300, 310 och 350
 
Halda AB Halda M1 och Semel C30 www.halda.se

Transportstyrelsen arbetar med flera ansökningar. Så snart fler tillstånd har utfärdats kommer det att finnas information om det på webbplatsen. Vi bedömer att det under den närmaste tiden kommer att finnas redovisningscentraler som kan hantera merparten av de taxametrar som finns på marknaden.

På kort sikt kommer vi att fokusera på att se att tekniken fungerar och att arbeta för att alla tillståndshavare kommer in i systemet. Inledningsvis innebär det att vi inte kommer att återkalla några tillstånd enbart på grund av uteblivna överföringar av taxameteruppgifter till redovisningscentraler. En återkallelse skulle dock kunna bli aktuell om ett taxiföretag väljer att inte ansluta sig till en redovisningscentral trots att det är praktiskt möjligt. Även vår ordinarie tillsyn kan förstås fortfarande leda till återkallade tillstånd, till exempel på grund av brott eller andra överträdelser.

Skatteverket kommer att fortsätta med sin kontroll av taxiföretag enligt de rutiner som redan finns tills dess att taxameteruppgifter börjar överföras till redovisningscentralerna.

Här kan du ta del av våra föreskrifter (TSFS 2016:49) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:41) om taxitrafik.

Vill du driva en redovisningscentral?

Du som vill driva en redovisningscentral kommer att behöva tillstånd. Det är Transportstyrelsen som utfärdar tillstånd. Här kan du ta del av en ansökningsblankett.

Grundvillkoren för att få tillstånd är att

  • din verksamhet har en så kallad verksamhetsansvarig
  • du bedöms som lämplig vad gäller ekonomiska förhållanden och anseende
  • du kan visa att du har teknisk utrustning som kan ta emot, lagra och lämna ut taxameteruppgifter på ett säkert sätt
  • du har teknisk utrustning som kan lagra taxameteruppgifter i sju år och föra över dem till Skatteverket på begäran
  • du inte driver verksamheten som en ideell förening eller stiftelse.

Här kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:46) om redovisningscentraler för taxitrafik. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om de krav som gäller för den verksamhet som bedrivs av en redovisningscentral för taxitrafik.

Den tekniska utrustningen ska certifieras

Den tekniska utrustning som en redovisningscentral använder för att ta emot, lagra och överföra uppgifter ska vara certifierad. En certifiering innebär att utrustningen (programvaran) bedöms uppfylla de krav som ställs i Transportstyrelsens föreskrifter. Certifieringen utförs av ett ackrediterat certifieringsföretag. Swedac har ackrediterat RISE (Research Institutes of Sweden) som certifieringsföretag. Det innebär att Swedac har bedömt att RISE uppfyller kraven på kompetens, rutiner och metoder för att utföra certifieringen.

Här kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:47) om teknisk utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om de krav som ska uppfyllas av den tekniska utrustning som ska certifieras för att användas i redovisningscentralens verksamhet, samt krav på tillverkare av sådan utrustning.

Besiktningsföretag får i uppdrag att rapportera

Den som utför installation och besiktning av taxameterutrustning ska lämna vissa uppgifter till Transportstyrelsen. Här kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:48) om rapportering av uppgifter om besiktning av taxameterutrustning.

Avgifter från den 1 januari 2017

För hantering av tillståndsprövning för redovisningscentraler tar vi ut en avgift. Vi tar också ut en årlig avgift för tillsyn av de redovisningscentraler som har tillstånd.