Redovisningscentraler för taxitrafik

Du som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet ska föra över uppgifter från varje fordons taxameterutrustning, trådlöst och digitalt, till en redovisningscentral. Skyldigheten att föra över uppgifter gäller för alla fordon som är anmälda för taxitrafik och har taxameter.

En redovisningscentral är en central som kan ta emot taxameterinformation med en certifierad teknisk utrustning. Det är alltså inte en vanlig tömningscentral, taxicentral, beställningscentral, färdtjänstcentral eller liknande.

Syftet med redovisningscentralerna är att bidra till konkurrens på lika villkor och ge en bättre fungerande taxinäring. Skatteverket kommer att använda uppgifterna för att bättre kunna utföra skattekontroller. Från redovisningscentralen förs uppgifterna över till Skatteverket, när myndigheten begär det.

Det är Transportstyrelsen som ansvarar för registret över redovisningscentralerna och det är till oss redovisningscentralerna ska meddela om de saknar information från en taxameter. Det är även Transportstyrelsen som utfärdar tillstånd till redovisningscentraler och utövar tillsyn över dem.

Du som bedriver taxiverksamhet har följande ansvar

Du som bedriver taxiverksamhet ska föra över taxameteruppgifterna till redovisningscentralen minst en gång i veckan. Du kan själv begära ut dina uppgifter från redovisningscentralen.

Uppgifterna från taxametern ska föras över trådlöst och digitalt till redovisningscentralen. Du behöver därför kontrollera att din taxameter klarar en sådan överföring. Om du är ansluten till en beställningscentral kan du vända dig dit. Annars rekommenderar vi att du kontaktar din taxameterleverantör eller den verkstad, som du brukar anlita för besiktning av taxametern. Om taxametern inte klarar en trådlös och digital överföring, behöver du köpa en ny.

Du ska anmäla vilken redovisningscentral du använder. Du behöver skriva avtal med en redovisningscentral, som kan ta emot uppgifter från just din taxameter. Kontakta din beställningscentral eller taxametertillverkar om du är osäker. Här kan du genomföra din anmälan av redovisningscentral.

Du har ett ansvar att se till att uppgifter överförts varje vecka från din taxameter till din redovisningscentral. Om du vill veta hur du kontrollerar att uppgifterna har överförts ska du kontakta redovisningscentralen. Transportstyrelsen kan kontrollera att alla fordon som en tillståndshavare använder i taxitrafiken överför uppgifter till en redovisningscentral. Om uppgifter inte överförs ser Transportstyrelsen att du har uteblivna överföringar och då kan ditt taxitrafiktillstånd bli återkallat.

Om uppgifter inte ska överföras från taxametern eftersom fordonet inte använts i taxitrafik ska du lämna besked till redovisningscentralen om varför. Det är mycket viktigt att du har en rutin för att lämna besked. Om du inte lämnar besked kommer du att få en utebliven överföring. Hur du lämnar besked kan du fråga din redovisningscentral om.


Godkända redovisningscentraler

Dessa redovisningscentraler är godkända och har fått tillstånd av Transportstyrelsen. Här kan du se vilka taxametrar som de olika redovisningscentralerna kan ta emot uppgifter ifrån. Du kan även läsa mer om de olika redovisningscentralerna genom att klicka på länkarna.

Redovisningscentral Kan ansluta taxameter Länk till webbsida
Cabonline Reporting Centre (Digitax) Digitax F1+
Frogne SYS2 och TM3
MegTax 300, 310 och 350
cabonlinereportingcentre.se
Structab AB Frogne SYS2 och TM3
MegTax 300, 310, 350 och 410
www.structab.se
Taxi Stockholm 15 00 00 AB Frogne SYS2 och TM3
MegTax 300, 310 och 350
 
Halda AB

Halda M1, Halda M2      Semel C30

www.halda.se
Taxinet Sverige AB Au2Tax TX201B  
WebAck PL AB (WEBTRC)

T-Vägtal TN2001

Semitron P6f

Taxitronic TXD70 Paytronic Torola MPT5

 

Vill du driva en redovisningscentral?

Du som vill driva en redovisningscentral behöver tillstånd. Det är Transportstyrelsen som utfärdar tillstånd. Här kan du ta del av en ansökningsblankett.

Grundvillkoren för att få tillstånd är att

  • din verksamhet har en så kallad verksamhetsansvarig
  • du bedöms som lämplig vad gäller ekonomiska förhållanden och anseende
  • du kan visa att du har teknisk utrustning som kan ta emot, lagra och lämna ut taxameteruppgifter på ett säkert sätt
  • du har teknisk utrustning som kan lagra taxameteruppgifter i sju år och föra över dem till Skatteverket på begäran
  • du inte driver verksamheten som en ideell förening eller stiftelse.

Här kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:46) om redovisningscentraler för taxitrafik. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om de krav som gäller för den verksamhet som bedrivs av en redovisningscentral för taxitrafik.

Den tekniska utrustningen ska certifieras

Den tekniska utrustning som en redovisningscentral använder för att ta emot, lagra och överföra uppgifter ska vara certifierad. En certifiering innebär att utrustningen (programvaran) bedöms uppfylla de krav som ställs i Transportstyrelsens föreskrifter. Certifieringen utförs av ett ackrediterat certifieringsföretag. Swedac har ackrediterat RISE (Research Institutes of Sweden) som certifieringsföretag. Det innebär att Swedac har bedömt att RISE uppfyller kraven på kompetens, rutiner och metoder för att utföra certifieringen.

Här kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:47) om teknisk utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om de krav som ska uppfyllas av den tekniska utrustning som ska certifieras för att användas i redovisningscentralens verksamhet, samt krav på tillverkare av sådan utrustning.

Besiktningsföretag får i uppdrag att rapportera

Den som utför installation och besiktning av taxameterutrustning ska lämna vissa uppgifter till Transportstyrelsen. Här kan du ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:48) om rapportering av uppgifter om besiktning av taxameterutrustning.

Vi tar ut avgifter för tillstånd och tillsyn

För hantering av tillståndsprövning för redovisningscentraler tar vi ut en avgift. Vi tar också ut en årlig avgift för tillsyn av de redovisningscentraler som har tillstånd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!