Prov i yrkeskunnande för taxitrafiktillstånd

För att uppnå yrkeskunnandet ska du avlägga prov vid ett förarprovskontor hos Trafikverket. Utbildning i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag.

Taxitrafik

Provet för taxitrafik består av fyra delprov, 1-4.
• Delprov 1 Juridik
• Delprov 2 Ekonomisk ledning av ett företag
• Delprov 3 Trafiksäkerhet och tekniska normer
• Delprov 4 Fallstudier (tillämpningsprov)

Samtliga delprov för taxitrafik måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

Kunskapsprov

På Trafikverkets förarprovskontor kan du genomföra prov i yrkeskunnande för taxitrafik.

Undantag från prov

I vissa fall kan Transportstyrelsen göra undantag så att du inte behöver göra provet eller delar av det.

Om du till exempel har en utbildning som motsvarar vissa ämnen som ingår i provet, kan Transportstyrelsen ibland besluta att du inte behöver göra prov i det eller dessa ämnen. Kan du styrka minst fem års praktisk erfarenhet som trafikansvarig eller på företagsledningsnivå i ett transportföretag, kan Transportstyrelsen besluta om undantag från provet.

Du måste dock göra ett så kallat kontrollprov om du får undantag från hela provet av Transportstyrelsen. Kontrollprovet är delprov 4 fallstudier och är ett tillämpningsprov.

Gemensamt

Provtiden för delprov 1-3 är högst 45 minuter vardera och får avläggas i valfri ordning. Provtiden för delprov 4 är högst 120 minuter.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!