Fordon i taxitrafik

En tillståndshavare är skyldig att anmäla de fordon med registreringsnummer som ska användas i trafiken till Transportstyrelsen, som har en särskild blankett och e-tjänst för detta.

Anmälan

Ett taxifordon som anmäls ska vara registreringsbesiktat för taxitrafik. När anmälan har registrerats får tillståndshavaren gula registreringsskyltar.

Om trafiken utökas med fler fordon ska tillståndshavaren styrka sina ekonomiska resurser. Vid utökning av verksamheten prövar Transportstyrelsen tillståndshavarens lämplighet på nytt.

Avanmälan

Anmälda fordon, som inte längre ska användas i taxitrafiken, ska avanmälas. När ett fordon inte längre ska användas i taxitrafik ska de gula registreringsskyltarna lämnas till Transportstyrelsen.

Nya regler den 1 januari 2015

Från och med den 1 januari 2015 skärptes kraven att fordonet inte får användas i taxitrafik förrän en fullständig anmälan har kommit in till Transportstyrelsen. Det innebär att anmälan med alla nödvändiga uppgifter ska vara Transportstyrelsen tillhanda innan fordonet får användas i taxitrafik.

Läs mer i Taxitrafikförordning (2012:238)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!