Taxitrafiktillstånd

Bara den som har taxitrafiktillstånd får bedriva taxitrafik. Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om du är lämplig att få ett taxitrafiktillstånd.

Taxitrafik är trafik som bedrivs med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer.  En bil för åtta passagerare kallas vardagligt för minibuss, men är en personbil och får inte användas för beställningstrafik med buss enligt ett tillstånd om sådan trafik. Ett fordon får användas i taxitrafik först när en fullständig anmälan har kommit in till Transportstyrelsen.

Taxitrafiklagstiftningen gäller inte så kallad mc-taxi.

Ta del av nya regler som underlättar rörlighet inom EES och Schweiz. Reglerna gäller från den 15 april 2016.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!