Kunskapsprov

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har kunskaper så att du uppfyller kraven för taxiförarlegitimation.

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor. Du väljer själv i vilken ordning du gör de olika delproven. För att du ska uppfylla kravet på yrkeskompetens måste alla tre delprov vara godkända inom sex månader från det först godkända delprovet.

Det teoretiska provet för taxiförarlegitimation är datoriserat och består av tre delprov:

  • Delprov 1: kartläsning
  • Delprov 2: säkerhet och beteende (omfattar körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, föraren samt fordonskännedom)
  • Delprov 3: lagstiftning (omfattar taxitrafiklagstiftning och trafiklagstiftning)

Samtliga delprov för taxiförarlegitimation måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet. 

Godkänt kunskapsprov

När du har avlagt alla tre delprov av kunskapsprovet och körprovet med godkänt resultat ska du ansöka om taxiförarlegitimation.

Regler

Bestämmelserna om yrkeskompetens för taxiförarlegitimation finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2004:65) om yrkeskunnande för taxiförarlegitimation och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:33) om prov för taxiförarlegitimation. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!