Kunskapsprov

Genom kunskapsprovet ska du visa att du uppfyller kunskapskraven för att få taxiförarlegitimation.

Du gör kunskapsprovet vid något av Trafikverkets förarprovskontor. Provet består av tre delprov och du väljer själv i vilken ordning du gör de olika delproven.

För att du ska uppfylla kravet på yrkeskompetens måste alla tre delprov vara godkända inom sex månader från det först godkända delprovet.

Kunskapsprovet är datoriserat och består av följande delprov:

  • Delprov 1: kartläsning
  • Delprov 2: säkerhet och beteende (omfattar körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, föraren samt fordonskännedom)
  • Delprov 3: lagstiftning (omfattar taxitrafiklagstiftning och trafiklagstiftning)

Ansök om taxiförarlegitimation

Det är först när du har fått godkänt på alla tre delprov av kunskapsprovet och på körprovet som du ska ansöka om taxiförarlegitimation.

Läs mer om körprovet.

Du kan boka prov och ansöka om taxiförarlegitimation via länkarna längst
ned på denna sida.

Regler

Bestämmelserna om yrkeskompetens för taxiförarlegitimation finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2004:65) om yrkeskunnande för taxiförarlegitimation och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:33) om prov för taxiförarlegitimation.

Ansök och boka

Boka yrkesförarprov på Trafikverkets webbplats

Avgifter för yrkesförarprov på Trafikverkets webbplats

Ansökan om taxiförarlegitimation

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!