Taxiförare ska kunna hitta till passagerares resmål i körprov för taxi

Från och med den 1 januari 2015 har det lagts till ett moment i körprovet för taxiförarlegitimation som visar att föraren kan hitta till passagerarens resmål med hjälp av karta eller teknisk utrustning, till exempel GPS.

Hur går det nya momentet till?

Den sökande kommer inte att före genomförandet av körprovet veta vart färden ska gå, utan det kommer förarprövaren att ange under provet. Den blivande taxiföraren ska sedan med hjälp av karta eller teknisk utrustning visa att han/hon kan ta fram och köra den lämpligaste färdvägen till resmålet. Under provet ska föraren även hantera den tekniska utrustningen på ett trafiksäkert sätt.

Vid körprovet får karta eller teknisk utrustning användas. Om inte den sökande har med sig detta kan han/hon låna karta eller GPS av Trafikverket Förarprov under själva provet.

Varför införs det nya momentet?

Förutom att säkerställa att taxiförare kan hitta till passagerares resmål finns det andra aspekter. Det är viktigt att hitta den kortaste färdvägen för att inte orsaka onödigt långa färdvägar, vilket kan påverka både kostnaden för färden och miljön.

Regler

Körprovet bygger på bestämmelser om körprov för taxiförarlegitimation som finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!