Körprov

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken, att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt och att du kan köra på ett passagerarvänligt sätt som krävs av en taxiförare.

Innan du får genomföra körprovet ska du visa upp ett giltigt svenskt körkort med behörighet B eller ett giltigt utländskt körkort med behörighet B, som är utfärdat i annan stat inom EES. Om du inte har ett giltigt svenskt körkort ska du dessutom visa upp en giltig och godtagbar ID-handling.

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor.  

Från och med den 1 januari 2015 har det lagts till ett moment i körprovet för taxiförarlegitimation som innebär att den som genomför provet ska hitta till passagerarens resmål med hjälp av karta eller teknisk utrustning (till exempel GPS). Taxiförare ska kunna hitta till passagerares resmål i körprov för taxi

Körprovet

  • Fordonskontroll- Provet inleds med att du utför kontroll av bilen. Du ska kunna kontrollera funktioner och upptäcka fel och brister.
  • Passagerares säkerhet- Du ska kunna visa vad du gör för att passagerarna ska färdas så säkert som möjligt i bilen.
  • Körning i landsvägs- och gatutrafik- Körningen ska vara minst 35 minuter och omfatta körning mot ett angivet mål och med en angiven färdväg. Du ska visa din förmåga att köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och att använda din erfarenhet och ditt omdöme. Du ska även visa att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt. 

    Du ska tillämpa trafikreglerna med god uppmärksamhet, anpassa hastigheten, placera bilen rätt på vägen samt inriktat på beteendet.
  • Sinnesnärvaro och omdömesförmåga- Du ska ha god sinnesnärvaro och omdömesförmåga, särskilt i komplicerade trafiksituationer, vid vändning på väg och i risksituationer.

Godkänt körprov

När du har gjort alla tre delprov av kunskapsprovet och körprovet med godkänt resultat ska du ansöka om taxiförarlegitimation.

Regler

Körprovet bygger på bestämmelser om körprov för taxiförarlegitimation som finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:32) och allmänna råd om körprov för taxiförarlegitimation. 

Från och med 1 december 2017 införs nya regler som påverkar körprovet för taxiförarlegitimation. De nya reglerna innebär att det fordon som används vid körprovet för taxiförarlegitimation ska vara utrustat med en lätt åtkomlig bromspedal eller motsvarande, som förarprövaren i framsätet bredvid kan använda. 

Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!