Körprov

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken på ett trafiksäkert sätt. Du ska kunna köra med gott omdöme och på ett passagerarvänligt sätt som krävs av en taxiförare.

Innan du får genomföra körprovet ska du visa upp ett giltigt svenskt körkort med behörighet B eller ett giltigt utländskt körkort med behörighet B, som är utfärdat i annan stat inom EES. Om du inte har ett giltigt svenskt körkort ska du dessutom visa upp en giltig och godtagbar ID-handling.

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor.

Körprovet

  • Fordonskontroll: Provet inleds med att du utför kontroll av bilen. Du ska kunna kontrollera funktioner och upptäcka fel och brister.
  • Passagerares säkerhet: Du ska kunna visa vad du gör för att passagerarna ska färdas så säkert som möjligt i bilen.

  • Körning i landsvägs- och gatutrafik: Körningen ska vara minst 35 minuter och omfatta körning mot ett angivet mål och med en angiven färdväg. Du ska visa din förmåga att köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och att använda din erfarenhet och ditt omdöme. Du ska även visa att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt. Du ska tillämpa trafikreglerna med god uppmärksamhet, anpassa hastigheten och placera bilen rätt på vägen.

  • Sinnesnärvaro och omdömesförmåga: Du ska ha god sinnesnärvaro och omdömesförmåga, särskilt i komplicerade trafiksituationer, vid vändning på väg och i risksituationer.

Fordonet som används vid körprovet för taxiförarlegitimation ska vara
utrustat med en lätt åtkomlig bromspedal eller motsvarande, som förarprövaren i
framsätet bredvid kan använda. Läs mer om fordon för körprov.

Ansök om taxiförarlegitimation

Det är först när du har fått godkänt på alla tre delprov av kunskapsprovet och på körprovet som du ska ansöka om taxiförarlegitimation.

Läs mer om kunskapsprovet.

Du kan boka prov och ansöka om taxiförarlegitimation via länkarna längst
ned på denna sida.

Regler

Körprovet bygger på bestämmelser om körprov för taxiförarlegitimation som finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:32) och allmänna råd om körprov för taxiförarlegitimation. 

Ansök och boka

Boka yrkesförarprov på Trafikverkets webbplats

Avgifter för yrkesförarprov på Trafikverkets webbplats

Ansökan om taxiförarlegitimation

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!