Förnyelse och förlust av taxiförarlegitimation

Taxiförarlegitimationer ska förnyas vart tionde år. Du hittar giltighetstiden på framsidan av legitimationen. Legitimationen ska också förnyas om någon uppgift ändrats, till exempel om du byter namn.

Transportstyrelsen skickar automatiskt ut en ansökningsblankett (grundhandling) för förnyelsen cirka två månader före tioårsperiodens slut till innehavarens folkbokföringsadress. Transportstyrelsen skickar också en ansökningsblankett om du byter namn eller personnummer. Om du inte fått ansökningsblanketten när det är cirka en månad kvar av tioårsperioden, kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för yrkestrafik, telefon .

Har din taxiförarlegitimation skadats så att den inte kan användas?

Kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för yrkestrafik, telefon , för att förnya legitimationen.

Har du tappat bort din taxiförarlegitimation?

Då förlustanmäler du den genom att använda Transportstyrelsens e-tjänst Taxiförarlegitimation - förlustanmälan.

Taxiförarlegitimation - förlustanmälan  

Transportstyrelsen skickar en ansökningsblankett (grundhandling) till dig närmaste vardag efter det att du har förlustanmält din taxiförarlegitimation.

Om den förlustanmälda taxiförarlegitimationen kommer tillrätta, ska den skickas till:
Transportstyrelsen
701 98 ÖREBRO

Observera!
Har du tappat bort din taxiförarlegitimation, så får du inte köra taxi innan du har fått en ny legitimation.

Vad kostar det?

En ny taxiförarlegitimation kostar 250 kronor. Förlängning av din taxiförarlegitimation kostar också 250 kronor. Du får ett inbetalningskort tillsammans med ansökningsblanketten. Både betalningen och ansökningsblanketten måste ha kommit in till Transportstyrelsen för att legitimationen ska tillverkas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!