Taxameter

Det måste finnas en godkänd taxameter i alla fordon som används i taxitrafik.

Ett fordon får bara användas i taxitrafik om det är försett med en godkänd taxameter. Taxameterutrustningen och fastsättningen av denna ska vara kontrollerad och plomberad.

Taxameterutrustning ska besiktas senast ett år från installationen eller den senaste besiktningen av ett godkänt besiktningsorgan. Vid besiktningen ska en kontrollrapport upprättas.

Besiktningsorgan godkänns genom ackreditering enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) utfärdar föreskrifter om krav på och kontroll av taxameterutrustning, fastsättning, installation och plombering och besiktning av sådan utrustning samt om krav på tillsatsanordningar.

Transportstyrelsen utfärdar föreskrifter om användning av taxameterutrustning. Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik (2013:41). 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!