Taxitrafik

Här hittar du information som gäller taxiförare och taxiföretag.

Taxitrafik är trafik som bedrivs med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer. 

Taxiförare

Du måste ha taxiförarlegitimation för att få arbeta som taxiförare.

Läs mer om vad det innebär att vara taxiförare och hur du ansöker om taxiförarlegitimation.

Taxiföretag

Du måste ha taxitrafiktillstånd för att få bedriva taxitrafik.

Läs mer om vad det innebär och hur du ansöker om taxitrafiktillstånd.

Vilotidsregler

Både taxiförare och deras arbetsgivare ansvarar för att reglerna om vilotid följs. Här kan du läsa mer om vilotidsregler för lätta fordon.

Ny planerad tillsynsavgift för taxiförare

Transportstyrelsen planerar att införa en ny avgift för tillsynen av taxiförare. Det innebär att du som har taxiförarlegitimation kommer att behöva betala en årlig tillsynsavgift på 175 kronor från och med år 2022. Observera att du behöver betala avgiften även om giltighetstiden på din taxiförar­legitima­tion gått ut. Detta eftersom du kan köra taxi igen om du väljer att förnya legitimationen.

Avgiften tas ut med anledning av den tillsyn Transportstyrelsen utövar över de personer som har taxiförar­legitimation. Tillsynen är till för att kontrollera att förarna följer lagen, att förarna inte får konkurrensfördelar, att vägarna är trafiksäkra och att inga olämpliga taxiförare kör taxi.

Om jag inte längre vill behålla min taxiförarlegitimation - hur gör jag då?

Om du vill att din taxiförarlegitimation ska återkallas, så gör du det antingen

eller

  • genom att fylla i och skicka in blanketten TSTRY1206 till Transportstyrelsen
    701 98 Örebro.

Om du väljer att återkalla din taxiförarlegitimation, så är det viktigt att tänka på att du kommer att behöva ansöka om en ny taxiförarlegitimation, ifall du senare vill köra taxi igen. För att få en ny taxiförarlegitimation behöver man uppfylla vissa krav. Information om kraven: 

Ansökan om taxiförarlegitimation

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!