Taxitrafik

Här hittar du information som gäller taxiförare och taxiföretag.

Taxitrafik är trafik som bedrivs med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer. 

Årlig tillsynsavgift

Du som har en taxiförarlegitimation betalar en årlig tillsynsavgift på 175 kronor från och med år 2023.

I början av år 2024 kommer tillsynsavgiften för taxiförarlegitimation att skickas ut till alla som  har en taxiförarlegitimation. Detta gäller även för dig som har en taxiförarlegitimationen där giltighetstiden gått ut.

Har du frågor om din tillsynsavgift kan du kontakta oss. Välj kategori "Taxi".

Kontaktformulär Taxi

Taxiförare

Du måste ha taxiförarlegitimation för att få arbeta som taxiförare.

Läs mer om vad det innebär att vara taxiförare och hur du ansöker om taxiförarlegitimation.

När du har taxiförarlegitimation kan ett ingripande mot taxiförarlegitimation ske om du har en sjukdom, har begått brott eller om det förekommer andra missförhållanden. Transportstyrelsen prövar då om du är fortsatt lämplig som taxiförare. Det är denna prövning som är vår tillsyn.

Läs mer om tillsyn 

Taxiföretag

Du måste ha taxitrafiktillstånd för att få bedriva taxitrafik.

Läs mer om vad det innebär och hur du ansöker om taxitrafiktillstånd.

Vilotidsregler

Både taxiförare och deras arbetsgivare ansvarar för att reglerna om vilotid följs. Här kan du läsa mer om vilotidsregler för lätta fordon.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!