Taxitrafik

Här hittar du information om taxiförarlegitimation och andra förutsättningar för att köra taxi.

Som taxiförare kör man personbil i yrkesmässig trafik. Det innebär att förutom vanliga taxikörningar kan du även köra

  • färdtjänst
  • skolskjuts
  • avtalskunder
  • bud
  • sjukresor

För att köra taxi krävs en taxiförarlegitimation, som dessutom ska vara synlig för passagerarna.

Taxiföretag

Du som har ett företag med inriktning mot taxitransporter har bland annat ansvar för

  • företagets fordon
  • dina anställdas arbetsförhållanden
  • företagets juridiska agerande
  • den affärsmässiga ledningen.

För att bedriva taxitrafik krävs det att du har ett taxitrafiktillstånd.

Det ställs krav på att du har kunskap i juridik och ekonomi och att du vet vilka tekniska normer som gäller. Du ska också veta hur arbetet ska organiseras och utföras så att trafiksäkerheten främjas.

Det finns särskilda överenskommelser för taxitrafik med Danmark, Finland och Norge. Avtalen nås via länkar till höger.

Ta del av nya regler som underlättar rörlighet inom EES och Schweiz. Reglerna gäller från den 15 april 2016.

Om du söker taxitrafiktillstånd kan du behöva skicka ett registerutdrag
från det eller de länder du har vistats i under de senaste fem åren. Det gäller
dig som har bott, arbetat eller studerat i ett annat land än Sverige under de
senaste fem åren. Utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för
något brott och ska vara från Polisen eller annan myndighet i landet som
ansvarar för registerutdrag. Utdraget ska skickas in i original och får
inte vara äldre än en månad när det kommer in till Transportstyrelsen. Om du
har vistats i ett annat EU-land kan du kontakta Polisen och begära utdrag från belastningsregistret i det landet. Du som söker
taxitrafiktillstånd måste även visa ett utdrag från Kronofogdemyndigheten
eller annan myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om att det saknas
skulder till det allmänna i landet.Har du frågor för vad som gäller de länder du vistats i kan du kontakta Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen hämtar registerutdrag från Polisen i Sverige så du behöver bara skicka utdrag från andra länder du har vistats i under de senaste fem åren.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!