Beslut om undantag från kör- och vilotider med anledning av Covid-19

Transportstyrelsen beslutade den 16 mars 2020 att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19 pandemi.

Beslut om undantag i reglerna om kör- och vilotider (pdf, 675 kb)

Med anledning av den extraordinära situation som har uppstått i samband med Covid-19-viruset kommer Transportstyrelsen att ta hänsyn till detta vid den tillsyn som bedrivs när det gäller reglerna i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Detta gäller då sådana överträdelser som avser reglerna om nattarbete, maximal arbetstid per vecka samt genomsnittlig sammanlagd arbetstid och som konstateras under de 30 dagar som det beslutade undantaget från kör- och vilotid omfattar. När det gäller kravet på att ta rast kvarstår emellertid det krav som framgår av vägarbetstidslagen.

Förändrat undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av covid-19-pandemin

Med stöd av EU-kommissionen medges undantag från förordningen om kör- och vilotider från och med den 15 april till och med den 31 maj 2020.

Transportstyrelsen förlänger undantaget i Sverige, men nya begränsningar gäller baserade på kommissionens riktlinjer.

Undantaget är beslutat i form av föreskrift TSFS 2020:20 och innebär att

 • alla transporter på svenskt territorium omfattas av undantaget
 • den dagliga körtiden får utökas till maximalt 11 timmar
 • veckoarbetstid (körtid och annat arbete) får utökas till maximalt 60 timmar
 • arbetstiden (körtid och annat arbete) under två veckor får utökas till maximalt 120 timmar
 • en sammanhängande vila om 9 timmar ska betraktas som en normal dygnsvila
 • under två på varandra följande veckor ska en förare ta minst
  • två normala veckovilor eller
  • en normal veckovila och en reducerad veckovila om minst 24 timmar – minskningen behöver inte kompenseras under perioden
 • inga undantag för rast medges

Villkoren gäller från och med den 15 april fram till och med den 31 maj 2020.

Jag börjar arbeta den 14 april och arbetet fortsätter under den 15 april. Vad gäller för daglig körtid och dygnsvila för mig som förare?

- Den arbetsdag som påbörjas den 14 april och avslutas den 15 april omfattas av undantagsreglerna som gäller den 14 april.

Vilken veckovila ska jag ta efter att undantagsreglerna förändras?

- Du kan välja att ta en normal veckovila på 45 timmar eller en reducerad veckovila om minst 24 timmar som första veckovila från och med den 15 april, eftersom veckovilor tagna under 16 mars-14 april betraktas som normal veckovila.

Vad gäller för körtiden per vecka och två veckor när dispensen förändras under en del av veckan/två veckorsperioden?

- Transportstyrelsen kommer inte att beräkna sammanlagd körtid för vecka 15 och 16.

Vägarbetstid

Transportstyrelsen kommer att ta hänsyn till detta vid den tillsyn som bedrivs när det gäller reglerna i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Detta gäller då sådana överträdelser som avser reglerna om nattarbete samt genomsnittlig sammanlagd arbetstid, som konstateras under den tid som undantagen från kör- och vilotid omfattar. När det gäller kravet på att ta rast kvarstår emellertid det krav som framgår av vägarbetstidslagen.

Förare i internationell trafik

För förare som kör i internationell trafik rekommenderar Transportstyrelsen att en kopia av föreskrifterna medförs i fordonet, för att kunna uppvisas vid en kontroll. Föreskriften finns för nedladdning under Relaterad information.

Kontakta oss

Har du frågor om kör- och vilotider kan du kontakta vår kundtjänst på 0771-503 503. Öppettider vardagar kl 09:00-11:00 och 13:00-15:00.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!