Färdskrivarkort

Här hittar du information om hur du ansöker om förarkort, företagskort, verkstadskort och kontrollkort till färdskrivare. 

Grundkravet för att du ska få ett förarkort utfärdat är att du har din normala hemvist i Sverige och att du har ett körkort.

När kortet tillverkas används samma foto och namnteckning som på ditt senaste utfärdade körkort.

Gäller ansökan ett utbyte av utländskt förarkort ring Transportstyrelsens kundtjänst för yrkestrafikfrågor.

Ansökan om färdskrivarkort

Observera att ert nya företagskort börjar fungera först den dag som anges på kortet. Om ni sätter in företagskortet i färdskrivaren innan det datum som anges på kortet kommer ni att få ett meddelande från färdskrivaren om att kortet inte är giltigt.

Ansökan om färdskrivarkort

Ansök om kontrollkort via vår e-tjänst.

Ansökan om färdskrivarkort

Pinkod till kortet skickas direkt till verkstaden. Vilket verkstadskort pinkoden är knuten till framgår av försändelsen. Förvara inte koden i anslutning till kortet. Tappar ni bort eller glömmer pinkoden måste ni beställa ett nytt verkstadskort.

Ansökan om färdskrivarkort

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!