Prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik

För att uppnå yrkeskunnandet ska du avlägga godkänt examensprov vid ett förarprovskontor hos Trafikverket.

Utbildning i yrkeskunnande erbjuds hos branschorganisationer och privata utbildningsföretag.

Examensprov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik består av två delprov:

  • Delprov I Flervalsfrågor, 40 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtid 120 min.
  • Delprov II Fallstudier, 20 poänggivande uppgifter (totalt 40 poäng). Provtid 120 min.

Delprov I måste vara genomfört innan Delprov II får genomföras.

Sökanden ska för delproven uppnå ett genomsnitt på minst 60 procent av det totala antalet poäng medan antalet erhållna poäng i varje delprov inte får understiga 50 procent av antalet möjliga poäng.

För ett godkänt examensprov krävs att samtliga tre villkor nedan är uppfyllda:

  1. Att provresultatet är minst 48 poäng (60 procent) totalt på hela examensprovet.
  2. Att delprovsresultatet är minst 20 poäng (50 procent) på respektive delprov.
  3. Att ingående delprov är avlagda inom en månad.

Undantag från prov

I vissa fall kan Transportstyrelsen bevilja undantag från hela eller delar av examensprovet. Om du till exempel har ett bevis om högre utbildning eller teknisk utbildning finns det möjlighet att söka undantag från prov. Undantaget gäller bara för de ämnen som omfattas av beviset och som motsvarar kunskaper i alla ämnen under avsett avsnitt.

Undantag från hela examensprovet kan beviljas för personer som kan bevisa att de lett vägtransportföretag för gods- eller persontransporter i någon medlemsstat under tioårsperioden före den 4 december 2009.

Läs mer om undantagen i Artikel 8 och 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009.

Efter provet

Du får besked om ditt resultat direkt efter avslutat prov. Ett examensbevis kommer att skickas hem till dig när du är godkänd på examensprovet.

Regler

Examensprov för gods- eller persontransporter regleras enligt Transportstyrelsens föreskrifter (2012:147) om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik. 

Bestämmelser för undantag från prov, gällande persontransporter med buss och godstransporter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009, artikel 8.7 samt artikel 9.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!