Kunskapskrav

Ditt yrkeskunnande är uppfyllt när du har avlagt ett godkänt skriftligt examensprov vid Trafikverkets förarprovskontor.

Kunskapskraven och provet är branschanpassade. Det innebär att vi ställer olika krav för godstransporter och persontransporter.  

Regler

De kunskapskrav som ställs för yrkeskunnande finns reglerat i Bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!