Fordon i yrkesmässig trafik

En tillståndshavare är skyldig att anmäla de fordon som ska användas i trafiken med registreringsnummer till Transportstyrelsen.

Anmälan

En buss som anmäls ska vara lämplighetsbesiktad för den avsedda användningen.

Om trafiken utökas med fler fordon ska tillståndshavaren styrka sina ekonomiska resurser. Vid utökning av verksamheten prövar Transportstyrelsen tillståndshavarens lämplighet på nytt.

Avanmälan

Anmälda fordon, som inte längre ska användas i den yrkesmässiga trafiken, ska avanmälas.

Leasade fordon

En automatisk avanmälan av fordon i yrkesmässig trafik sker om du köper ett fordon du tidigare leasat. Du behöver anmäla fordonet i yrkesmässig trafik på nytt när ägarbytet är registrerat.

Utländska fordon

Från och med den 1 juli 2018 har Transportstyrelsen en ny tillämpning av reglerna kring anmälan av utländska fordon i yrkesmässig trafik. Huvudregeln är att ett fordon som brukas i Sverige ska registreras i vägtrafikregistret. Det finns undantag för fordon som förs in i Sverige för att tillfälligt brukas i landet. Transportstyrelsen har gjort bedömningen att tillfälligt kan innebära en månad. Transportstyrelsen kommer att kräva att tillståndshavare som vill anmäla ett utländskt fordon på sitt tillstånd berättar om avsikten med att bruka fordonet i Sverige. Transportstyrelsen gör detta för att kunna avgöra om fordonet ska brukas tillfälligt i Sverige.

(Se 5 och 7 §§ i förordning (2019:370) om fordons registrering och användning)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!