Yrkestrafiktillstånd

Du måste ha yrkestrafiktillstånd för att få bedriva yrkesmässig trafik.

Det är Transportstyrelsen som prövar om du är lämplig att få ett yrkestrafiktillstånd.

Yrkesmässig trafik

Yrkesmässig trafik är trafik som bedrivs med personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon, traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) eller motorredskap med tillkopplade släpfordon och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer eller gods.
  • Godstrafik: Yrkesmässig trafik som avser transporter av gods.
  • Linjetrafik: Yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som är tidtabellsbunden och där ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig. Om linjetrafik bedrivs med personbil krävs taxitrafiktillstånd.
  • Beställningstrafik med buss: Yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som inte är linjetrafik.

En bil för åtta passagerare kallas vardagligt för minibuss, men är en personbil och får inte användas för beställningstrafik med buss enligt ett tillstånd om sådan trafik.

Du måste uppfylla vissa krav för att få ett yrkestrafiktillstånd.

Fordon i yrkesmässig trafik

Ett fordon får användas i yrkesmässig trafik först när en fullständig fordonsanmälan har kommit in till Transportstyrelsen. Läs mer om fordonsanmälan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!