Yrkeskompetensbeviset

Yrkeskompetensbeviset utfärdas efter att du har genomgått en grundutbildning med godkänt prov eller en fortbildning. En förutsättning för att få ett yrkeskompetensbevis är också att du har ett giltigt körkort för det fordonsslag, som utbildningen avser.

Avgiften för yrkesförarkompetensbeviset har tagits bort

Den första januari 2020 tog vi bort avgiften för att utfärda ett yrkeskompetensbevis. Ett yrkeskompetensbevis kommer nu att utfärdas när en utbildningsanordnare har rapporterat in en fullständigt genomförd utbildning eller när Trafikverket har rapporterat in ett godkänt prov för grundutbildning.

Tidigare har beviset utfärdats först efter att avgiften blivit inbetald.

Om du har genomgått utbildning under 2019 och därefter fått hem ett inbetalningskort så behöver du betala avgiften för att vi ska utfärda ditt yrkeskompetensbevis. Detta gäller även om du får hem inbetalningskortet efter årsskiftet.

Har du genomgått grundutbildning med godkänt prov eller en fortbildning under 2019?

I båda fallen måste avgiften för tillverkning av yrkeskompetensbeviset vara betald, även om du inte hinner få inbetalningskortet innan årsskiftet. Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter genomförd fortbildning och två år efter avlagt prov vid grundutbildning.

Varje förare ska ha med sitt yrkeskompetensbevis vid körning och kunna visa upp det vid en eventuell kontroll. Om beviset inte är med, kan föraren dömas till böter. 

Ändrade rutiner för dig som kommer att utbilda dig under 2020

Du som genomgår grundutbildning med godkänt prov eller en fortbildning under 2020 kommer inte att få något inbetalningskort eftersom Transportstyrelsen har tagit bort avgiften för att utfärda ett yrkeskompetensbevis. Vi utfärdar yrkeskompetensbeviset efter att utbildaren har rapporterat in utbildningen eller då Trafikverket har rapporterat in godkänt prov för grundutbildningen.

Behöver du beställa ett nytt yrkeskompetensbevis?

Om ditt yrkeskompetensbevis har kommit bort, förstörts eller om någon person uppgift har ändrats ska du anmäla det till Transportstyrelsens kundtjänst för yrkestrafik på telefon 0771-503 503. Därefter har vi möjlighet att skicka ut ett nytt yrkeskompetensbevis till den adress där du är folkbokförd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!