Rapportera utbildning för yrkesförarkompetens

Här följer en beskrivning av hur rapportering av genomförd utbildning för yrkesförarkompetens ska genomföras. För att logga in i tjänsten krävs det att du har en e-legitimation.

Så här rapporterar du genomförd utbildning

  1. Ange datum för genomförd utbildning.
  2. Välj utbildningsanordnare.
  3. Välj utbildning.
  4. Lista deltagare. Ange personnummer på den deltagare som genomfört godkänd utbildning. Tryck sök. Kursdeltagaren söks fram och läggs sedan till på deltagarlistan. Upplysningar ges om till exempel den angivna deltagaren inte har körkort för transportslaget. Vid upplysningar går det fortfarande att registrera att deltagaren genomfört utbildningen. Välj då lägg till.
  5. Slutför registrering. Kontrollera att angivna uppgifter stämmer. Välj registrera. Om fel upptäcks välj ta bort och gå tillbaka i tjänsten för att ändra de felaktiga uppgifterna.

När du har valt registrera visas en bekräftelse och du kan inte ändra några uppgifter.

För att undvika att någon obehörig använder tjänsten, måste användaren logga ur tjänsten. 

Om något går fel vid registreringen

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha godkänt registreringen, då behöver du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på telefonnummer vardagar mellan 08.00 och 16.30.

Planerade avbrott i tjänsten meddelas i informationsfältet på den första sidan när du har loggat in i tjänsten. Vi meddelar eventuella avbrott så tidigt som möjligt, senast 24 timmar innan de infaller.

Alla registreringar och sökningar som görs i tjänsten registreras av Transportstyrelsen. Som myndighet, med ansvar för registret, måste vi kunna se vem som registrerat vad, när och på vilket sätt. Detta gör vi för att förhindra missbruk av tjänsten. Vi vill också följa upp hur tjänsten används för att kunna utveckla den. 

Rapportera utbildning för yrkesförarkompetens

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!