Hävdvunna rättigheter

I lagen finns bestämmelser om ”hävdvunna rättigheter”.

Det innebär att förare som har eller har haft körkortsbehörighet D1, D1E, D eller DE utfärdat första gången innan 10 september 2008 eller har eller har haft C1, C1E, C eller CE utfärdat första gången innan 10 september 2009 inte ska gå någon grundutbildning och avlägga prov. De ska istället genomgå en fortbildning. På baksidan av ditt körkort kan du se datum för första utfärdande av körkortsbehörigheten. 

Aktuell körkortsbehörigheten ska ha utfärdats före nämnda datum i en stat inom EES.

Den första fortbildningen

Förare med hävdvunnen rätt som ska gå sin första fortbildning i Sverige, ska ha genomgått fortbildningen

  • innan den 10 september 2015 för persontransporter med fordon som kräver behörighet D1, D1E, D och DE
  • innan den 10 september 2016 för godstransporter med fordon som kräver behörighet C1, C1E, C och CE.

Den som har hävdvunna rättigheter för både gods- och persontransporter (och har både C och D-behörigheter) behöver bara genomgå en fortbildning för ett transportslag. 

Är du inte aktiv förare nu men vill ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare vid ett senare tillfälle, måste du genomgå en fortbildning på 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis.

EES-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!