Vägtransportledare

En vägtransportledare har rätt att ge anvisning för trafik på väg i samband med vägtransporter som ska utföras med eskort. Det är Polismyndigheten som förordnar vägtransportledare.

För att få arbeta som vägtransportledare krävs en grundutbildning och därefter återkommande fortbildning var femte år.

Ansökan om förnyat förordnande

Fortbildningen bör ske i god tid innan förordnandet går ut och utbildningen ska vara aktuell vid ansökan om förnyat (fortsatt) förordnande. Av allmänna råd framgår att fortbildningen inte bör vara äldre än ett år vid ansökan om förnyat förordnande.

Faktaruta

Ett förordnande som vägtransportledare meddelas av Polismyndigheten, enligt lag om vägtransportledare (SFS 2004:1167). Enligt förordning om vägtransportledare (SFS 2004:1169) framgår det att en vägtransportledare ska genomgå en grundutbildning och fortbildning (var femte år). Enligt Transportstyrelsens allmänna råd om vägtransportledare TSFS 2010:139 framgår att bedömningen av en ansökan om förordnande bör grundas på en utbildning som inte är äldre än ett år.

Ytterligare information

För ytterligare information kring vägtransportledare se även Polisens webbplats och Trafikverkets webbplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!