Att lasta rätt

Lasten ska vara säkrad framåt, bakåt och åt sidorna.

Lasten ska vara säkrad så att lastsäkringen kan motstå en kraft
framåt som är minst 80 % av hela lastens vikt. Bakåt och åt
sidorna ska lastsäkringen motstå minst halva lastens vikt:

Lastsäkra rätt

Dåligt förankrad last kan orsaka allvarliga olyckor.

Reglerna för lastsäkring finns i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2017:25. Du hittar en länk till föreskriften under relaterad information.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!