Mått och vikt

Bestämmelser finns om fordons vikt, längd och bredd. En vägs bärighetsklass avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen.

Det allmänna vägnätet är indelat i fyra bärighetsklasser:

  • bärighetsklass 1 (BK1)
  • bärighetsklass 2 (BK2)
  • bärighetsklass 3 (BK3)
  • bärighetsklass 4 (BK4).

På BK1 och BK4 vägnätet tillåts fordonsvikter som bland annat överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser. 
 
Viktbestämmelserna för BK1 och BK4 gäller på ca 94 procent av det allmänna vägnätet. Inom tätorter är andelen BK1-gator i regel betydligt lägre.

För övriga delar av vägnätet gäller BK2, BK3 eller särskilda lokala
viktbegränsningar.

Det finns även regler för fordons dimensioner, hur långa och breda de får vara.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!