Mått och vikt

Bestämmelser finns om fordons vikt, längd och bredd. En vägs bärighetsklass avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen.

Det allmänna vägnätet är indelat i fyra bärighetsklasser:

  • bärighetsklass 1 (BK1)
  • bärighetsklass 2 (BK2)
  • bärighetsklass 3 (BK3)
  • bärighetsklass 4 (BK4).

På BK1 och BK4 vägnätet tillåts fordonsvikter som bland annat överensstämmer med de fordonsvikter som ska vara tillåtna enligt EG:s bestämmelser. 
 
Viktbestämmelserna för BK1 och BK4 gäller på ca 94 procent av det allmänna vägnätet. Inom tätorter är andelen BK1-gator i regel betydligt lägre.

För övriga delar av vägnätet gäller BK2, BK3 eller särskilda lokala
viktbegränsningar.

Det finns även regler för fordons dimensioner, hur långa och breda de får vara.