CEMT-tillstånd

Ett CEMT-tillstånd gäller för ett obegränsat antal transporter under ett år i 43 länder.

Tillstånden medger bilaterala, transit- och tredjelandstransporter, dock inte cabotage (det vill säga inrikestransporter). De utfärdas per åkeri och är inte knutna till enskilda fordon.

Ansök om tillstånd för 2019

Nu är det aktuellt att skicka in din ansökan om CEMT-tillstånd för 2019.

När tillståndet för 2018 upphört ska tillståndet skickas till:

Transportstyrelsen

Att: Anders Ebeling
Box 24085
400 22Göteborg

 

Färdbladen skickas till:

Transportstyrelsen

701 98 Örebro

Tillstånd och färdbok ska senast ha inkommit till myndigheten den 11 januari 2019.

CEMT har tagit fram en ny guide som reglerar hur CEMT-tillstånden får användas.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!