X3. Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera

Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera
Anordningen anger vägens eller körbanans kant eller skiljer trafikriktningar åt vid komplicerade passager. Anordningen anger även att fordon ska föras på den sida som de gula fälten lutar ned mot. Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten. De gula fälten kan då vara vågräta. Fordonen får då föras på båda sidor om anordningen.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler