Vägmärken

Det är regeringen som fastställer Sveriges vägmärken och andra anordningar.

Den nuvarande vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) gäller från den 1 juni 2007. Länken visar vägmärkesförordningen i fulltext utan bilder. För att se vägmärkenas utseende hänvisas till den tryckta texten av Svensk författningssamling (SFS 2007:90).

Transportstyrelsen har meddelat de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Föreskrifterna nedan är de som i dagsläget är gällande inom detta område.

  • Föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar (TSFS 2019:74)
  • Föreskrifter om vägmarkeringar (TSFS 2010:171)
  • Föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler (TSFS 2014:30)