Förändringar av trängselskatten i Stockholm från och med den 1 januari 2020

Trängselskatten förändras för att förbättra framkomligheten i trafiken.

"Stockholm växer och trycket i trafiken ökar"

Det här är nytt:

  • nya tider och belopp
  • trängselskatten anpassas efter säsong
  • trängselskatt även de fem första vardagarna i juli
  • trängselskatt också vissa dagar före helgdag.

Vill du veta hur pengarna från trängselskatten används?

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om hur trängselskatten är utformad och hur intäkterna fördelas.

Trängselskatt i Stockholm (Trafikverkets webbplats)

Nya tider och belopp – högre trängselskatt när trycket är som störst

På vissa delar av vägnätet börjar trängseln redan före klockan 06.30. Därför införs ytterligare en tidsperiod på morgonen då trängselskatt tas ut: klockan 6.00–6.29.

Skattebeloppen för vissa tidsperioder under dygnet höjs – när trycket är som störst.

Tidsintervaller i Stockholms innerstad från och med den 1 januari 2020

Tider
(klockan)
Skattebelopp högsäsong
(kronor)
Skattebelopp lågsäsong
(kronor)
6:00–6:29 15 15

6:30–6:59

30 25
7:00–8:29 45 35
8:30–8:59 30 25
9:00–9:29 20 15
9:30–14:59 11 11
15:00–15:29 20 15
15:30–15:59 30 25
16:00–17:29 45 35
17:30–17:59 30 25
18:00–18:29 20 15

Tidsintervaller på Essingeleden från och med den 1 januari 2020.

Tider
(klockan)
Skattebelopp högsäsong
(kronor)
Skattebelopp lågsäsong
(kronor)
6:00–6:29 15 15

6:30–6:59

27 22
7:00–8:29 40 30
8:30–8:59 27 22
9:00–9:29 20 15
9:30–14:59 11 11
15:00–15:29 20 15
15:30–15:59 27 22
16:00–17:29 40 30
17:30–17:59 27 22
18:00–18:29 20 15

Trängselskatten anpassas efter säsong

Nivån på trängseln varierar under året. Under senvåren, sommaren och hösten är trafikflödena och trängseln i vägnätet generellt större än under vinterhalvåret. Därför anpassas trängselskatten efter säsong – en högsäsong och en lågsäsong införs.

För högsäsong höjs skattebeloppet. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn blir då högst 135 kronor. (För lågsäsong är det högsta beloppet 105 kronor, precis som dagens högsta belopp.)

Högsäsong är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid.

Trängselskatt även första veckan i juli

Under juli månad införs trängselskatt de fem första vardagarna utom lördag, eftersom trafikvolymerna och trängseln under delar av den månaden bedöms vara på samma nivåer som andra tider på året då trängselskatt tas ut.

Trängselskatt också dag före vissa helgdagar

Trafikvolymerna och trängseln på vissa dagar före helgdag är ungefär lika hög som under vanliga vardagar. Därför införs trängselskatt

  • dagen före långfredagen
  • dagen före Kristi himmelsfärdsdag
  • dagen före alla helgons dag
  • dagen före den 1 maj och dagen före nationaldagen (om de infaller på en vardag utom lördag).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!