Betalstationerna

Här kan du läsa om hur betalstationerna fungerar och var de är placerade.

Den information som samlas in vid betalstationerna i Stockholm och Göteborg bearbetas i ett datagemensamt system. Men portalerna skiljer sig dock lite åt mellan städerna.

Utformningen av själva trängselskatteområdet har också tagit hänsyn till hur trafiken ser ut i respektive stad. Betalstationerna är i huvudsak placerade där trängsel uppstår idag, men placeringen har också skett bland annat med hänsyn till var trängsel kan komma att uppstå framöver.