Trängselskatt i Göteborg

Trängselskatt tas ut för såväl svensk- som utlandsregistrerade fordon som passerar en betalstation i Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29. Varje passage in till eller ut ur de centrala delarna av Göteborg kostar 9, 16 eller 22 kronor, beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor.

Skatt tas inte ut lördagar, helgdagar, dag före helgdag eller under juli månad. Vissa fordon är undantagna från trängselskatt

Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid så kallade betalstationer.

Läs mer om tider och belopp i Göteborg.

Riksdagsbeslut om Backa-undantag

Riksdagen har fattat beslut om att införa särskilda bestämmelser om ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas. Det finns inget fastställt datum för när undantaget börjar gälla utan träder ikraft den dag regeringen bestämmer.

Månadsvis betalning 

Transportstyrelsen skickar ut en avi till dig som fordonsägare i slutet av varje månad. På avin är föregående kalendermånads passager samlade till ett skattebeslut. Det är först när skattebeslutet är taget som det är möjligt att betala.

Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter aviseringsmånaden. Det går inte att betala vid betalstationen. Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten blir betald även om du inte har fått någon avi. Om skatten inte betalas in i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor.

Månad 1Månad 2Månad 3
Fordonets passager under månad 1 registreras.

Skattebeslutet för månad 1 fastställs och en avi skickas ut i slutet av månad 2.

Betalningen för månad 1 ska vara oss tillhanda den sista vardagen i månad 3.

Belopp att betala

Trängselskatt ska betalas med de belopp som anges i bilaga 2 till lagen (2004:629) om trängselskatt. Denna bilaga finns i två olika lydelser. Den nya lydelsen gäller från och med januari 2015. Den äldre lydelsen gäller från januari 2013 till december 2014. Lag (2004:629) om trängselskatt reglerar trängselskatt.

Bilaga 2 till lagen om trängselskatt, äldre lydelse.

Läs mer om trängselskatten

Har du frågor om trängselskatten? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om trängselskatt. Du kan också söka bland rubrikerna kolumnen här till vänster, för mer information.