Trängselskatt i Göteborg

Trängselskatt tas ut för såväl svensk- som utlandsregistrerade fordon som passerar en betalstation i Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29.

Varje passage in till eller ut ur de centrala delarna av Göteborg kostar 9, 16 eller 22 kronor, beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor.

Läs mer om...

I vår e-tjänst ser du dina skattebeslut och preliminära passager för dina fordon:

Se uppgifter om din trängselskatt eller infrastrukturavgift

Undantag från trängselskatt i Backa

Riksdagen har fattat beslut om att införa särskilda bestämmelser om ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas. Undantaget började gälla den 1 maj 2018.

Mer om undantaget från trängselskatt i Backa

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!