E-tjänst och app för att se passager och belopp

Du kan snabbt få information om dina skattebeslut samt preliminära dygnsbelopp för ett visst fordon genom vår app Mina fordon eller vår e-tjänst. 

E-tjänsten

E-tjänsten ger dig information om betalda och obetalda skattebeslut samt visar de passager som registrerats på ett visst fordon och som ännu inte blivit ett skattebeslut. Du kan se beslut om trängselskatt för både Göteborg och Stockholm och tjänsten kan också visa information om infrastrukturavgifter (broavgift).

Trängselskatt - visa uppgifter  

Betalda beslut rensas efter cirka 67 dagar - obetalda eller under omprövning ligger kvar längre.

För att se informationen måste du logga in antingen med e-legitimation eller med behörighetskoden som finns på fordonets registreringsbevis. Behörighetskoden består av fem siffror och finns på alla registreringsbevis.

Information om skattebeslut finns normalt tillgänglig i slutet av månaden efter passage av en betalstation. Observera att skattebeslutets belopp står noterat under kolumnen "Kvar att betala” till dess att pengarna finns på Transportstyrelsens konto. I vissa fall, runt veckoslut och helgdagar, kan en viss fördröjning i uppdateringen förekomma.

Skattebeslutet för varje kalendermånad fattas i mitten av nästföljande månad. De skattebeslut som redan är fattade ser du i tjänsten. Uppgifterna gallras enligt lag efter en viss tid, cirka 67 dagar, om inte ärendet fortfarande pågår (exempelvis så finns skattebeslut som är obetalda eller ligger under omprövning kvar längre).

Observera att du inte kan betala trängselskatt i förväg, innan skattebeslut är fattat.

Detaljerad passageinformation

Genom att använda e-legitimation kan du se din detaljerade passageinformation med uppgifter om vilka betalstationer som passerats och vid vilken tidpunkt. Om du inte har e-legitimation kan du istället få dessa uppgifter hemskickade genom att ringa vår kundtjänst på nummer . Informationen är sekretessbelagd och det går endast att få det hemskickat till fordonsägarens folkbokföringsadress.

Se mina skattebeslut och preliminära dygnsbelopp.

Ett skattebeslut per månad

Ett skattebeslut omfattar samtliga skattepliktiga passager som ett fordon gör under en kalendermånad. I mitten av nästföljande månad fattas skattebeslutet och en avi skickas ut till dig som fordonsägare.

Preliminära dygnsbelopp

Preliminära dygnsbelopp är de passager som hittills registrerats på ett fordon och som ännu inte fastställts till ett skattebeslut. Under preliminära dygnsbelopp kan du dock inte se någon detaljerad passageinformation om tidpunkter eller vilka betalstationer som passerats.

Inloggning med e-legitimation

Med e-legitimation kan du se skattebeslut för alla de fordon som är registrerade på dig. För skattebeslut (men inte för preliminära dygnsbelopp) kan du även välja att se detaljerad passageinformation, det vill säga du kan se vilka betalstationer som passerats och vid vilken tidpunkt.

Inloggning med behörighetskod

Med behörighetskod kan du enbart se skattebeslutet för det fordon som är kopplat till behörighetskoden och hur många passager som gjorts per dag.

Appen Mina fordon

Via appen Mina fordon får du information om betalda och obetalda skattebeslut samt passager som registrerats på ett visst fordon och som ännu inte blivit ett skattebeslut. Appen hämtar du kostnadsfritt på App Store eller Google Play till din iPhone eller Androidtelefon. För att se fordonets skattebeslut eller preliminära dygnsbelopp krävs tillgång till fordonets senast utfärdade registreringsbevis del 1 eller del 2.

Registreringsbeviset

Registreringsbeviset är en värdehandling. Om du saknar ditt registreringsbevis kan du genom vår e-tjänst beställa ett nytt registreringsbevis eller ringa Transportstyrelsens servicetelefon på telefon .

När du får ett nytt registreringsbevis ska det gamla förstöras. Om du inte har fått något EU-harmoniserat registreringsbevis gäller fortfarande ditt gamla.

Information även hos kundtjänst

Information om skattebeslut kan du även få via vår kundtjänst på .

Relaterad information

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundtjänst 0771-14 15 16 eller använda något av våra kontaktformulär.