Godstransporter och utländska fordon

Här får du svar på frågor om trängselskatt som gäller ämnet "Godstransporter och utländska fordon".

Nej, det går inte, eftersom det rör sig om två helt skilda system. Diskussioner förs dock om ett framtida internationellt samarbete, för att åstadkomma ett enhetligt system i flera olika länder, däribland Sverige, Danmark och Norge.

Ja, från och med 1 januari 2015 omfattas även utlandsregistrerade fordon av trängselskatt, enligt SFS 2014:1501 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Relaterad information