De underlag som Transportstyrelsen lämnar ut idag för betalning av trängselskatt och infrastrukturavgift för broar, tillsammans med körjournal, är fullt tillräckligt för att beräkna förmånsvärdet med hjälp av Skatteverkets förenklade beräkningsmodell.

Skatteverkets förenklade beräkningsmodell kan användas för både singelavi och samlingsavi.

Det blir ingen förmån om den anställde själv betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till arbetsgivaren – kontant eller med ett nettolöneavdrag. I så fall behövs ingen redovisning men beräkningsunderlaget måste ändå sparas.