Hur kan jag enklast ta reda på tidpunkt för en passage?

Den uppgiften bör med tillräcklig precision framgå av den anställdes körjournal. Med hjälp av körjournalen och beslutet från Transportstyrelsen kan förmånen beräknas med ledning av Skatteverkets förenklade beräkningsmodell.

Om företaget vill begära ut detaljerad passageinformation är det viktigt att påpeka att den inte tar hänsyn till exempelvis flerpassageregeln i Göteborg och inte heller de maxbelopp som gäller i Göteborg och Stockholm. Det kan därför uppstå en differens mellan antal passager och det belopp som ska betalas. Det är därför vår rekommendation att man utgår från Skatteverkets förenklade beräkningsmodell och med hjälp av körjournalen beräknar förmånen utifrån det belopp som gäller enligt våra beslut.