Användningsförbud

Ett fordon får inte användas (användningsförbud) om det finns mer än 5 000 kronor i trängselskatteskulder (trängselskatt och tilläggsavgift) för fordonet och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalats.

Vid ett ägarbyte räknas inte de eventuella trängselskatter eller avgifter som ännu inte är beslutade in i beloppet.

Om det finns ett användningsförbud för fordonet ska den totala skulden som har lett till förbudet betalas, för att fordonet ska få användas. Det gäller även om det sker ett ägarbyte för fordonet efter att användningsförbudet inträtt och det är en tidigare ägare som är betalningsskyldig.

Om du använder fordonet ändå, har polisen rätt att ta fordonets registreringsskyltar. Läs mer om detta i Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Ett fordon kan också ha användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt, infrastrukturavgift eller felparkeringsavgifter (för felparkeringsavgifter infördes bestämmelser om användningsförbud från 1 januari 2021).

För att kontrollera om ett fordon som du äger har fordonsrelaterade skulder kan du använda vår e-tjänst Fordonets skulder.

Bestämmelser om användningsförbud vid obetald och förfallen trängselskatt infördes den 1 januari 2015.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!