Betalning och avisering av trängselskatt

De skattepliktiga passager som ett fordon gör in i och ut ur Stockholm och Göteborg under en kalendermånad summeras till ett skattebeslut som betalas i efterskott. Det går inte att betala vid betalstationen.

I vår e-tjänst ser du dina skattebeslut och preliminära passager för dina fordon:

Trängselskatt - visa uppgifter

Så betalar du trängselskatten

Du kan betala trängselskatt på något att följande sätt:

Om du har en digital brevlåda kan du få din avi dit. Längre ner på sidan finns saker att tänka på om du använder digital brevlåda.

Så fungerar betalningen

Det är först när skattebeslutet är taget som det är möjligt att betala. I slutet av varje månad skickar vi ut beslutet (med inbetalningskort) till dig som fordonsägare. På beslutet framgår det sammanlagda debiterade beloppet för föregående kalendermånad och antalet passager. Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast det datum som anges på avin.

Betalar du på annat sätt än med den medföljande avin? Tänk då på att varje månads skattebeslut ska betalas för sig. Ange alltid OCR-numret och kontonumret från avin. 

Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten betalas i tid, även om du inte har fått en avi.

Tilläggsavgift om du inte betalar i tid

Observera att om skatten inte betalas i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor.

Tilläggsavgiften är reglerad i lagen om trängselskatt.

Omprövning av trängselskatt och tilläggsavgift görs hos Skatteverket.

Betala via autogiro

Med autogiro dras trängselskatten automatiskt från det konto du anger. Både privatpersoner och företag kan anmäla autogiro för trängselskatt.

Läs mer om autogiro

Betala via e-avi (e-faktura)

Med e-faktura får du din inbetalningsavi från oss direkt till din internetbank i stället för med vanlig post hem till dig. Du anmäler hos din internetbank att du vill få avin för trängselskatt elektroniskt via bankens tjänst e-faktura. Vi skickar då avin direkt till din internetbank i stället för med vanlig post hem till dig.

Läs mer om e-avi

Digital brevlåda

Om du har en digital brevlåda (som tar emot post från myndigheter) skickar vi din avi dit. Om du också har e-avi går vår avi i första hand till din internetbank. Genom att registrera dig hos en digital brevlådeoperatör får du din inbetalningsavi från oss direkt till din digitala brevlåda i stället för med vanlig post hem till dig.

Läs mer om digital brevlåda

 

Att tänka på om du använder digital brevlåda

  • Tänk på att ta del av hela dokumentet då en pdf-fil kan innehålla flera skattebeslut och avier.
  • Om du inte har autogiro behöver du betala avin manuellt.
  • I vår e-tjänst Trängselskatt - visa uppgift kan du själv kontrollera om du har betalat avin

Betalning via bankgiro

Du kan betala trängselskatt via bankgiro på bank, via internetbank eller med bankernas kuverttjänster.

Läs mer om bankgiro

Samlingsavisering för organisationer och företag

Har ditt företag eller din organisation flera fordon och ni vill få en samlad betalningsavi för dessa? Då kan ni ansöka om en samlingsavi.

Ansök om samlingsavisering

Observera att det inte går att kombinera samlingsavi med e-avi.

Månadsvis betalning

Månad 1Månad 2Månad 3
Fordonets passager under månad 1 registreras.

Skattebeslutet för månad 1 fastställs och en avi skickas ut i slutet av månad 2.

Betalningen för månad 1 ska vara oss tillhanda den sista vardagen i månad 3.

Användningsförbud

Om fordonsägaren har mer än 5 000 kr i trängselskatteskulder (trängselskatt och tilläggsavgift) och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalats kan fordonet få användningsförbud.

Användningsförbudet gäller till dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!