Betalning och avisering

De skattepliktiga passager som ett fordon gör in i och ut ur Stockholm och Göteborg under en kalendermånad summeras till ett skattebeslut som betalas i efterskott. Det går inte att betala vid betalstationen.

Varje passage kostar beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet är 60 kronor per dygn och fordon i Göteborg och 105 kronor per dygn och fordon i Stockholm - alltså totalt 165 kronor för Stockholm och Göteborg tillsammans.

Så betalar du

I slutet av varje månad skickar Transportstyrelsen en inbetalningsavi till dig som fordonsägare, där det sammanlagda debiterade beloppet för föregående kalendermånad framgår. På avin finns även information om antalet passager och belopp per dag. Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast det datum som anges på avin.

Betalar du på annat sätt än med den medföljande avin? Tänk då på att varje månads skattebeslut ska betalas för sig. Ange alltid OCR-numret och kontonumret från avin. 

Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten betalas i tid, även om du inte har fått en avi. Du kan få information om dina skattebeslut genom att logga in på e-tjänsten Trängselskatt - visa uppgifter eller genom att ringa vår kundtjänst på nummer .

Observera att om skatten inte betalas in i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor.

Du kan också betala trängselskatt via

Användningsförbud

Från och med 1 januari 2015 infördes ändringar i Lagen om trängselskatt. Lagändringen säger att om fordonsägaren har mer än 5 000 kr i trängselskatteskulder (trängselskatt och tilläggsavgift) och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalts kan fordonet få användningsförbud (18 a §)

Användningsförbudet gäller till dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats.

Läs mer om detta i Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.

 

Relaterad information

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor kan du kontakta kundtjänst 0771-14 15 16 eller använda något av våra kontaktformulär.